Actualiteitencollege Aanbestedingsrecht

Donderdagmiddag 6 december 2018
Actualiteiten college | € 405,00 excl. BTW

Het aanbestedingsrecht blijft zich sterk ontwikkelen, zowel via de regelgeving als via de Europese en nationale jurisprudentie. Al deze ontwikkelingen blijven niet zonder gevolgen voor zowel aanbestedende diensten als inschrijvers.
In dit actualiteitencollege worden de ontwikkelingen op het gebied van het aanbestedingsrecht van het afgelopen jaar besproken aan de hand van relevante nationale jurisprudentie en actuele Europese jurisprudentie.

Tijdens het actualiteitencollege is er ruim gelegenheid voor discussie. Van de te bespreken onderwerpen wordt ongeveer twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst concrete informatie toegezonden per e-mail in combinatie met de mogelijkheid deze informatie te downloaden. Toezenden per post is op verzoek (en tegen betaling) uiteraard ook mogelijk.

Programma

13.00 - 13.30 uur   ontvangst
13.30 - 15.00 uur   inleiding
15.00 - 15.15 uur   pauze
15.15 - 17.00 uur   vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Inleiders

Fimerius portret
Mr. M.M. Fimerius

Advocaat

AKD

Datum

Donderdagmiddag 6 december 2018

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs

€ 405,00 excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal 

Papieren exemplaar studiemateriaal

€ 55,00 excl. BTW

Doelgroep

•    Advocatuur
•    Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Rechtsgebieden

Privaatrechtelijk Bouwrecht, Aanbestedingsrecht

Niveau

Verdieping

Aantal deelnemers

30

NOvA punten

3

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Plaats in winkelwagen

Plaats uw aanmelding voor de cursus in de winkelwagen en kies vervolgens voor 'Afrekenen' om uw inschrijving te voltooien. Dit doet u d.m.v. het doorlopen van het bestelproces vanuit de winkelwagen.

Of kies voor 'Verder winkelen' om u aan te melden voor een andere cursus.

  • Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.