3e VBR Seminar 2018: Erfpacht en canon

Donderdagmiddag 27 september 2018
VBR | € 0,00 excl. BTW

Een verandering in het gebruik van erfpachtgrond - zoals dat bij binnenstedelijke bouw- en transformatieprojecten vaak aan de orde is - leidt vaak tot een verhoging van de verschuldigde erfpachtcanon. De vaststelling van de omvang van de verhoging is vaak een samenspel tussen juristen, waarderingsdeskundigen en beleidsmakers. Vanuit deze invalshoeken wordt de canonherziening bij gewijzigd gebruik tijdens het 3e VBR-seminar belicht. Ook de vraag naar de eventuele verjaring van rechtsvorderingen ter zake van niet-toegestaan gewijzigd gebruik, komt tijdens deze middag uitgebreid aan bod.

Programma

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 13.40 uur opening door mr. dr. F.J. Vonck
13.40 - 14.15 uur inleiding door dr. P.C.J-P. Nelisse FRICS over actualiteiten rondom de waardering van erfpachtrechten
14.15 - 14.50 uur inleiding door mr. B.A.G.P. Rijpert over het recht en het beleid rondom canonherziening bij transformaties
14.50 - 15.15 uur pauze
15.15 - 15.50 uur inleiding door mr. dr. F.J. Vonck over bevrijdende verjaring van de vordering tot canonherziening
15.50 - 16.10 uur discussie o.l.v. mr. M. Lurks
16.10 - 16.15 uur afsluiting
16.15 - 17.30 uur borrel

Inleiders

Dr. P.C.J-P. Nelisse, partner Colliers International, mr. B.A.G.P. Rijpert, senior juridisch beleidsadviseur Gemeente Amsterdam en mr. dr. F.J. Vonck, universitair docent notarieel recht Rijksuniversiteit Groningen en professional support lawyer Loyens & Loeff N.V.

Datum

Donderdagmiddag 27 september 2018

Tijdstip

13.30 - 16.15 uur

Locatie

Loyens & Loeff N.V., Fred. Roeskestraat 100, 1076 ED te Amsterdam. Deze locatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Deelnemers die met eigen vervoer komen kunnen (voor eigen rekening) parkeren onder het Olympisch Stadion.

Prijs

€ 0,00

(leden van de VBR en VBR-A gratis en niet-leden € 35,- (vrijgesteld van BTW))

Doelgroep

• Advocatuur
• Juristen werkzaam bij de overheid
• Bedrijfsjuristen
• Juridische professionals

Niveau

Verdieping

Aantal deelnemers

130

Opmerkingen

NOvA-punten: Aan de hand van artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur dient u zelf te beoordelen of de bijeenkomst voldoet aan de voorwaarden voor puntwaardigheid.
Voldoet de bijeenkomst aan de voorwaarden uit voornoemd artikel en bent u van mening dat het volgen of geven van de bijeenkomst uw vakbekwaamheid ten goede komt, dan mag u zelf het aantal opleidingspunten berekenen. Het volgen van één netto uur onderwijs kwalificeert voor één opleidingspunt, voor het geven van onderwijs kan één opleidingspunt per half uur gedoceerd onderwijs toegekend worden. U dient te kunnen aantonen dat het onderwijs daadwerkelijk is gevolgd, hiertoe dient u bij inschrijving het programma waaruit blijkt welke onderwerpen zijn behandeld, welke docenten hebben opgetreden en op welke tijden de onderwerpen hebben plaatsgevonden (dit laatste zodat u zelf het aantal netto uren onderwijs kunt bepalen) te bewaren en bij aankomst en vertrek de presentielijst te tekenen. Indien u de presentielijst heeft getekend, ontvangt u digitaal na de bijeenkomst een certificaat van deelname. De opleidingspunten dient u vervolgens zelf in de jaarlijkse controle (CCV) op te voeren.
http://regelgeving.advocatenorde.nl/content/artikel-44-opleidingspunten-0

Algemene voorwaarden

Toelating: Deze bijeenkomst staat open voor iedereen die zich vooraf als deelnemer heeft opgegeven. Bij overtekening genieten VBR(-A)-leden voorrang.

Annuleringsvoorwaarden

Don’t spoil the party: Deelname (voor leden van de VBR(-A)) is gratis, maar inschrijven is opdagen: don’t spoil the party!

Annuleringen kunnen tot en met donderdag 20 september 2018 schriftelijk (onderwijs@ibr.nl) worden doorgegeven. Komt uw annulering na die datum of komt u op de dag zelf niet opdagen dan zijn wij genoodzaakt € 25,- excl. BTW administratiekosten/cateringkosten in rekening te brengen.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie, waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient de deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht.

Plaats in winkelwagen

Plaats uw aanmelding voor de cursus in de winkelwagen en kies vervolgens voor 'Afrekenen' om uw inschrijving te voltooien. Dit doet u d.m.v. het doorlopen van het bestelproces vanuit de winkelwagen.

Of kies voor 'Verder winkelen' om u aan te melden voor een andere cursus.

  • Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.