Research

Leidraad Vertraging en Verstoring – Voorkomen, oplossen, beslechten

mr. S.N.J. (Stan) Putter |em. prof. mr. dr. M.A.B. (Monika) Chao-Duivis |mr. R.H.M. (Rob) Hoefnagels |2022

Op 30 augustus 2022 zijn de eerste exemplaren van de Leidraad Vertraging en Verstoring uitgereikt aan Lennard Heij (Bouwend Nederland) en Doekle Terpstra (Techniek Nederland).

Het initiatief voor deze Leidraad is ontstaan tijdens een drukbezocht congres van de bouwrechtcommissie van de Dutch Arbitration Association. Tijdens dat congres zijn vanuit verschillende disciplines voordrachten gehouden over Vertraging en Verstoring van werkzaamheden in de bouw. Een algemeen gevoel ontstond daar dat er weliswaar bij veel werken oplossingen worden gevonden als er vertraging en/of verstoring plaatsvindt, maar ook dat er bij veel werken verbeteringen mogelijk zijn als er Vertraging en/of Verstoring plaatsvindt. Naar aanleiding van het congres hebben vertegenwoordigers van Opdrachtgevers en Opdrachtnemers, planningsdeskundigen, en deskundigen die gespecialiseerd zijn in het inzichtelijk maken van de gevolgen van Vertraging en Verstoring in tijd en geld, een redactie en een werkgroep gevormd die deze Leidraad hebben opgesteld. Het doel van deze Leidraad is partijen te helpen om samen te voorkomen dat Vertraging en Verstoring optreedt. Voor het verwezenlijken van dat doel, is gekozen om in de Leidraad een praktische insteek te hanteren. De Leidraad is dan ook uitdrukkelijk niet bedoeld als juridisch document, maar als handleiding voor de praktijk met aanbevelingen en uitgangspunten, gericht op het voorkomen van Vertraging en Verstoring en daardoor ook het voorkomen van conflicten daarover.

De redactie bestond uit de volgende personen:

  • mr. S.N.J. Putter (voorzitter)
  • prof.em. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis (hoofdauteur)
  • mr. ir. F.A. de Bruijn
  • mr. R. Hoefnagels
  • drs. J.C. van der Schors MA MSc
  • ing. K.J. de Meersseman

Foto’s: Rob Kluitenberg

Naast de Leidraad zelf, heeft de redactie een document opgesteld waarin zij een reactie geven op de de tijdens de consultatie ontvangen opmerkingen en aanbevelingen. Deze reactie is eveneens hieronder te downloaden.

Download hier de leidraadDownload hier de reactie van de redactie

Vond u dit onderzoek interessant?

Dan bevelen we de volgende cursussen en bijeenkomsten aan: