Research

Omgevingsveiligheid en de DNR 2011, de UAV 2012 en de UAV-GC 2005

em. prof. mr. dr. M.A.B. (Monika) Chao-Duivis |2021

De Minister van Binnenlandse Zaken heeft in zijn reactie op het rapport ‘Hijsongeval Alphen aan den Rijn’ van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (https://www.onderzoeksraad.nl/nl/page/4008/hijsongeval) aangegeven dat hij met het bouwbedrijfsleven in overleg zal treden om omgevingsveiligheid in de standaardbepalingen van de DNR 2011,  UAV 20124 en UAV-gc 20055 te laten opnemen. Doel hiervan is dat privaatrechtelijk één centrale partij contractueel verantwoordelijk wordt voor de veiligheid op en rondom de bouwplaats. In opdracht van de minister is het Instituut voor Bouwrecht (IBR) met een begeleidingscommissie nagegaan hoe deze standaardbepalingen kunnen worden aangepast. Voor het rapport van het IBR klik hier.