ir. M.C. (Malcolm) Aalstein

ir. M.C. (Malcolm) Aalstein

Visiting Research Fellow

Gespecialiseerd in:

  • Onderzoek
  • Trainingen

Contactgegevens:

Met meer dan 30 jaar ervaring in de infrasector heeft Malcolm solide kennis van samenwerking tussen markt en overheid. Zijn expertise omvat zowel de techniek van civiele infrastructuur, het aanbesteden & contracteren, als de governance-aspecten van het infraproject.
Malcolm is als Visiting Research Fellow bij het IBR betrokken bij Deelproject I, Het Juridisch Vormgeven van Samenwerking in de Aanbestedings- en Contractfase (DPS). DPS is één van de drie deelprojecten binnen het bredere onderzoekskader naar een coherent en toekomstbestendig stelsel van aanbestedings- en juridisch-administratieve kaders voor de bouw. Het fellowship vervult hij onafhankelijk van zijn andere twee werkzaamheden als Adviseur Markt & Inkoop bij de gemeente Amsterdam en als zelfstandige mediator in de bouw en adviseur op gebied van conflictmanagement. Hij is tevens lid van PreSolve, het expertisecentrum voor geschillenvrij bouwen.
Zijn belangstelling zit op het snijvlak tussen het contract, de projectorganisatie en -governance en persoonlijk leiderschap, houding en gedrag.
Malcolm heeft in 1996 de Master of Civil Engineering van TU Delft afgerond en heeft daarna diverse opleidingen genoten op gebied van aanbestedingsrecht en bouwcontractvormen. Hij heeft aan Nyenrode Business Universiteit onderdelen van de Public & Private track van de Executive MBA gevolgd, waaronder Public Private Partnership, Government & Corporate Governance, Market, Law & Ethics en Leadership and Cooperation. Daarnaast is hij opgeleid en geregistreerd als mediator met een specialisatie in business mediation en deal facilitation.

Expertisegebieden:

  • Contract & Aanbestedingsrecht
  • Markt & Inkoop van infrastructuur
  • Projectgovernance en projectmanagement
  • Mediation & Conflictmanagement

Onderzoek

Publicaties