TBR colofon

Eindredactie

 • mr. R.W.M. Kluitenberg

​Redactie

 • prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis
 • prof. dr. ir. A.G. Bregman
 • mr. F.A.M. Hobma
 • mr. N. van Gilst
 • mr. dr. E.M. Bruggeman

Annotaties

 • mr.dr.  R.H.W. Frins
 • mr. B.S. ten Kate
 • mr. F.A. Mulder
 • prof. mr. A.G.A. Nijmeijer
 • mr. J.C. van Oosten
 • mr. ing. B. Rademaker
 • prof. mr. J.A.M.A. Sluysmans
 • dr. H.J. de Vries

Vanaf 1 januari 2016 worden de annotaties op het gebied van privaatrechtelijk bouwrecht grotendeels verzorgd door een vaste groep van auteurs die actief is op verschillende deelgebieden. Voor meer informatie en de namen van de auteurs klik hier.

Redactieraad

De Redactieraad fungeert als adviesorgaan van het IBR met betrekking tot de algemeen redactionele aspecten van het Tijdschrift voor Bouwrecht. In dat verband worden onderwerpen besproken welke in het tijdschrift aan de orde gesteld kunnen worden, waarbij tevens suggesties kunnen worden gedaan ten aanzien van de aan te zoeken auteurs. Bovendien komt actuele rechtspraak aan de orde, die zich leent voor publicatie, al dan niet vergezeld van een annotatie.
Voorts worden de verschenen afleveringen van het tijdschrift in de Redactieraad aan een nabeschouwing onderworpen. In de Redactieraad zit een groot aantal deskundigen op het terrein van het bouwrecht, werkzaam aan universiteiten, in de advocatuur en de bouwpraktijk. De Redactieraad bestaat naast de redactie uit de volgende leden:

 • mr. R.G.T. Bleeker
 • prof. mr. P.J.J. van Buuren
 • mr. A.M.B. Chao
 • mr. J.J. Dammingh
 • mr. M.A.M. Dieperink
 • prof. mr. dr. S. van Gulijk
 • prof. mr. J.M. Hebly 
 • mr. J.A.W. Huijben
 • prof. mr. C.E.C. Jansen
 • prof. mr. N.S.J. Koeman
 • mr. dr. D. Korsse
 • prof. mr. P.H.L.M. Kuypers
 • prof. mr. D.A. Lubach
 • mr. J.S. van Luik
 • mr. M. Lurks
 • mr. dr. E.R. Manunza
 • prof. mr. G.W.A. van de Meent
 • prof. mr. R.F.H. Mertens
 • mr. H.C.W.M. Moesker
 • prof. mr. A.G.A. Nijmeijer (voorzitter)
 • prof. mr. drs. C.M.D.S. Pavillon
 • mr. ing. Charles H.N.M. Petit
 • prof. mr. H.D. Ploeger
 • prof. mr. drs. B.P.M. van Ravels
 • prof. mr. H.F.M.W. van Rijswick
 • prof. mr. dr. H.D. van Romburgh
 • mr. F. Ronner
 • mr. S.J.H. Rutten 
 • prof. mr. B.J. Schueler
 • prof. mr. J.A.M.A. Sluysmans
 • prof. mr. J. Struiksma
 • mr. J. Verbeek
 • mr. F.J. Vonck
 • mr. A.G.J. van Wassenaer
 • mr. D.E. van Werven

Redactiestatuut

Het redactiestatuut van TBR is hier te downloaden.

Informatie voor auteurs