Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur bestaat uit:

 • Prof. mr. J. Struiksma (voorzitter)
  Hoogleraar Bestuursrecht VU Amsterdam Rechtsgeleerdheid - Staats- en Bestuursrecht, Amsterdam
 • Mevr. mr. F.M.M. Rasenberg (vice-voorzitter)
  Hoofd Beleid en Ontwikkeling Bond van Nederlandse Architecten, Amsterdam
 • Mr. drs. J. Fijneman (penningmeester)
  Hoofd Bouwend Nederland Advies, Zoetermeer
 • Prof. mr. J.M. Hebly
  Advocaat Benthem Gratama Advocaten, Zwolle en hoogleraar Bouw- en aanbestedingsrecht Universiteit Leiden
 • Mr. H.W.R.A.M. Janssen
  General counsel / advocaat Koninklijke Volker Wessels Stevin NV, Rotterdam
 • Prof. mr. N.S.J. Koeman
  Lid i.b.d. Raad van State, Den Haag en hoogleraar RO Universiteit van Amsterdam
 • Prof. mr. A.G.A. Nijmeijer
  Hoogleraar Bestuursrecht Radboud Universiteit Nijmegen en adviseur Hekkelman Advocaten, Nijmegen
 • Mr. J.W. van Nouhuys
  Projectadviseur Rijkswaterstaat, Utrecht
 • Prof. mr. dr. H.D. van Romburgh
  Juridisch adviseur Minsterie van Economische Zaken, Den Haag
 • Mr. R.B. Schnepper
  Hoofd Bureau Aanbestedingszaken Gemeentewerken Rotterdam 
 • Prof. mr. G.A. van der Veen
  Advocaat / partner AKD, Rotterdam
 • Mr. D.E. van Werven
  Secretaris Juridische Zaken Bouwend Nederland, Zoetermeer