Opdrachtgevers

De Rijksoverheid, maar ook andere maatschappelijke organisaties, zijn een regelmatige opdrachtgever voor het geven van onderwijs en het verrichten van onderzoeken door het Instituut. Ook initieert het IBR zelf onderzoeken en onderwijs.

Het Instituut heeft onder andere onderzoeken uitgevoerd voor: 

Aedes 

ARAG

Architectuur Lokaal

ASPECTIBUS

Stichting Behartiging Opleidingen Bouwnijverheid (BOB)

Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA)

The Faithful Goose

Gemeente Amsterdam

Grotius Academie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Neprom (Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen)

Onderzoeksraad voor de Veiligheid

Portaal

Presolve (Expertisecentrum voor geschillenvrij bouwen)

Provincie Fryslân

Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA)

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Rijksvastgoedbedrijf

Royal HaskoningDHV 

Studiecentrum Rechtspleging (SSR)

Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK)

Universiteit Utrecht

Woningborg groep