Abonnement op het Virtueel Kenniscentrum

In het Virtueel Kenniscentrum is kennis die voor de praktijk van belang is al verzameld en geordend en wordt die kennis hanteerbaar aangeboden.
Voor privaat- en publiekrechtelijke onderwerpen zijn dossiers samengesteld. De inhoud van de dossiers wordt steeds bijgehouden en uitgebreid. Ook het aantal dossiers zal gaandeweg worden uitgebreid.