Tailor Made Know How

Is uw vraag specifiek van aard en een antwoord niet of niet makkelijk te destilleren uit de dossiers? Ook dan schiet het Instituut voor Bouwrecht u te hulp. Tegen een vergoeding wordt beantwoording van uw specifieke vraag mogelijk door middel van een voor u gemaakt ‘dossier op maat’.*

Tarief: € 125,- per uur (inclusief BTW)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. mr. N. van Wijk - van Gilst.

 

* Het geven van partijadvies is echter niet mogelijk, dit past niet binnen de doelstelling van het IBR.