IBR Scriptieprijzen

Het Instituut voor Bouwrecht heeft o.a. als taak het bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht alsmede het bevorderen van het onderwijs in het bouwrecht.

Daartoe heeft het Instituut voor Bouwrecht leerstoelen bouwrecht in het leven geroepen aan de Universiteiten van Leiden, Groningen, Tilburg en Delft. Al deze leerstoelen mogen zich verheugen in grote aantallen studenten die het vak bouwrecht volgen, terwijl naast de reguliere studenten ook het contractonderwijs in bouwrecht jaarlijks studenten trekt.

Het Instituut voor Bouwrecht heeft grote waardering voor dit onderwijs en heeft daarom de tweejaarlijkse scriptieprijzen, de

Instituut voor Bouwrecht Scriptieprijs Publiekrecht

en de

Instituut voor Bouwrecht Scriptieprijs Privaatrecht

in het leven geroepen.

De prijzen bestaan beide uit een eerste en tweede prijs. Aan de eerste prijs is een bedrag van € 1000,- verbonden en aan de tweede prijs een bedrag van € 500,-. Daarnaast is het mogelijk dat een scriptie een eervolle vermelding krijgt.

Het vakgebied bouwrecht dient breed opgevat te worden. Er onder vallen alle juridische onderwerpen die te maken hebben met het tot stand brengen en houden van alle onroerende zaken, waaronder gebouwen alsmede andere bouwwerken (waaronder grondwerken en infrastructurele werken) in de ruimste zin van het woord. Vergelijk de omschrijving van het vak in het eerste hoofdstuk van het boek Bouwrecht in kort bestek.

De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de jaarvergadering van de Vereniging voor Bouwrecht. Tevens kunnen de winnende scripties worden voorgelegd aan de redactie van het Tijdschrift voor Bouwrecht met de suggestie deze eventueel na bewerking te publiceren.

Deze prijs staat open voor studenten van alle Nederlandse universiteiten alsmede van de Nederlandse Antillen en Aruba.

De jury voor de IBR Scriptieprijs Privaatrecht wordt gevormd door: prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis, prof. mr. J.M. Hebly en prof. mr. C.E.C. Jansen.

De jury voor de IBR Scriptieprijs Publiekrecht wordt gevormd door: prof. mr. N.S.J. Koeman, prof. mr. J. Struiksma en prof. mr. K.J. de Graaf.

Prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis is voorzitter van beide jury's.

De scriptieprijs wordt tweejaarlijks uitgereikt, de eerst volgende uitreiking zal in het najaar van 2017 plaatsvinden. Het Instituut roept alle studenten die een scriptie met een bouwrechtelijk onderwerp schreven, welke scriptie met een 8 of hoger is beoordeeld, op deze scriptie vóór 31 augustus 2017 op te sturen aan het Instituut voor Bouwrecht, Postbus 93077, 2509 AB DEN HAAG, t.a.v. de secretaris van beide jury's, dhr. mr. J.J. Karens.

Het IBR Scriptieprijzen Reglement 2016/2017 kan hier worden gedownload.

Prijsuitreiking IBR Scriptieprijs 2014/2015

De jury en het IBR willen de scribenten bedanken en complimenteren voor het vele verzette werk.

Woensdag 10 december 2015, tijdens de VBR-jaarvergadering, heeft de Voorzitter van de jury's, de IBR Scriptieprijs 2014/2015 aan de volgende prijswinnaars uitgereikt:

Privaatrecht

  • 1e prijs: Mr. M.A. Saleem (Ammique)
    “Doorwerking van publiekrechtelijke beginselen in private aanbestedingen. Een evenredige verdeling van lusten en lasten"
  • 2e prijs: Mr. G. Bouwman (Gerrieke)
    "Screening in het aanbestedingsrecht. Een onderzoek naar de juridische mogelijkheden voor het uitsluiten van ondernemingen bij een overheidsopdracht op basis van het schenden van mensenrechten"
  • Eervolle vermelding: Mr. L. Cheung (Lonneke)
    "Research into the influence of mutual trust between the Client and the Contractor on the efficiency and the effectiveness of the change management process for complex D&B infrastructure projects using the UAC-IC 2005. Lessons learned from a comparison between the UAC-IC 2005 and the NEC3 ECC and the FIDIC Yellow Book"

Klik hier voor het juryrapport IBR Scriptieprijs Privaatrecht.

Publiekrecht

Klik hier voor het juryrapport IBR Scriptieprijs Publiekrecht.