Activiteiten van het IBR

Een belangrijke taak van het IBR is het geven van mogelijkheden tot nascholing en specialisatie van hen die na voltooiing van hun universitaire opleiding in het kader van hun beroepsuitoefening met het bouwrecht in aanraking komen. Daartoe organiseert het IBR, veelal in samenwerking met de VBR-A of VBR postacademisch onderwijs en studiebijeenkomsten over actuele bouwrechtelijke onderwerpen.

Jaarlijks terugkerende cursussen zijn:

  • Verdiepingscursus Privaatrechtelijk Bouwrecht (voorjaar)
  • Verdiepingscursus Ruimtelijk Omgevingsrecht (voorheen Publiekrechtelijk Bouwrecht) (najaar)
  • Beginnerscursus Aanbestedingsrecht (najaar)

Meer informatie over de cursussen treft u aan in de agendarubriek op onze website of opvragen bij het secretariaat (onderwijs@ibr.nl).

Tevens biedt het Instituut voor Bouwrecht 'cursussen op maat' aan. Een cursus op maat wordt in overleg met u samengesteld zodat een optimale afstemming met de deelnemers uit uw organisatie, kantoor of bedrijf bereikt wordt. Meer info >>

Het Instituut voor Bouwrecht is een door de NOvA erkende opleidingsinstelling. Dit betekent dat het niveau van de bijeenkomsten, tenzij anders vermeld, is afgestemd op de advocatuur alsmede op de academisch geschoolde (bedrijfs)jurist.

Het volledige jaarprogramma van alle geplande activiteiten en cursussen van het IBR/VBR/VBR-A kunt u vinden onder het kopje 'Jaarprogramma'.

NOvA erkende opleidingsinstelling